To english

Uw mandje is leeg

Contact

Geschenken

Bloembollen op pot

Zoeken

Algemene voorwaarden:
Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. 

http://www.historischebloembollen.nl/ is een onderdeel van Present Garden v.o.f.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruikt Present Garden cookies op haar websites.

Gegevens:

Present Garden v.o.f.

Singel 53  2182 LT Hillegom 
Tel +31 (0)252 52 52 99
Fax +31 (0)84 751 87 64

E-mail: info@historischebloembollen.nl
KvK nummer 55199771 te Leiden
BTW NL8516.05.412

1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in Euro's, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten
3-1 Voor verzending van de bloembollen en aanverwante producten brengt Present Garden vof portokosten in rekening.
3-2 De hoogte van de portokosten bedragen in Nederland, ongeacht het aantal artikelen, 6,95 euro per bestelling.Order boven de Euro 65,00 binnen Nederland hebben geen portokosten. Voor de buitenlandse zendingen hanteren wij andere tarieven, welke u hier kunt vinden.

3-3 Afhankelijke van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland de door ons te betalen verzendkosten, exclusief exportdocumenten.  Deze kosten staan vermeld onder verzendkosten op uw besteloverzicht. 
3-4 Bij bezorging binnen Nederland is vanaf een ordergrootte van 65 euro verzending gratis.

4. Betaling
4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Zomerbloeiers worden geleverd vanaf de maand maart en voorjaarsbloeiers worden geleverd in de maanden oktober/november/december.

U kunt betalen met:
4-3 direct en online middels iDEAL en Paypal of via creditcard (Eurocard, Mastercard, American Express en Visa)

5. Levering/kwaliteit
5-1 Alle artikelen worden na ontvangst van de betaling verstuurd in de periode zoals vermeld in 4-2. 

5-2 Bolgrootte; wij leveren uitsluitend eerste grootte, tenzij anders vermeld bij het product. Er worden geen soorten geremplaceerd. Bij elke levering treft u een plantinstructie aan, wij verzoeken u deze op te volgen. In ons sortiment bevinden zich enige soorten die schaars zijn, hetgeen in de tekst(en) wordt aangegeven. Daarom worden bestellingen in volgorde van binnenkomst verwerkt.


5-3 Mocht om een of andere reden aanbieding van uw pakket door Post NL/DHL op uw adres binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.

5-4 Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht. Indien Present Garden vof uw bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt u een alternatief product aangeboden.


5-5 Present Garden vof is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de vervoerder.

5-6  Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Present Garden vof zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen. Zie ook punt 11.1

7. Aansprakelijkheid
7-1 Alle producten die in het assortiment van Present Garden vof zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan bloembollen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Present Garden vof kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Present Garden vof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-3 Present Garden vof is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Present Garden vof zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-4 Present Garden vof kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Present Garden vof in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Present Garden vof gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Present Garden vof gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen
Present Garden vof streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Present Garden vof, dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Geschillen

11.1 Eventuele klachten, voor wat betreft gebreken en tekorten, moeten binnen vijf (5) dagen na ontvangst van het pakket (de pakketten) schriftelijk worden gemeld.  Klachten over vermeende soortonechtheid, tijdens de aanvang van de bloei
waargenomen, dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld. Een vergoeding zal nooit
meer bedragen dan de factuurwaarde. Voor hergroei kunnen wij niet instaan. 

11.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit onze leveranties, dan wel voortvloeiende uit de toepasselijkheid van onze leveringsvoorwaarden, zullen worden berecht
door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem en in beroep de in
dat Arrondissement bevoegde beroepsrechter.

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Present Garden vof. De illustraties zijn eigendom van Present Garden vof of gelieerde partijen.

13. Bij het plaatsen van uw bestelling wordt aangenomen, dat u volledig met voornoemde voorwaarden akkoord gaat

2008-2010 Historischebloembollen.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Contact